Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

PhD-emner ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Informasjon om tidspunkt for forskerkursene oppdateres fortløpende

Hovedinnhold

FASTE EMNER - HØST 

Midtveisevaluering ph.d. IGS [MEIGS900].

 

GRUNNLAGSPROBLEMER I SAMFUNNSMEDISINSK OG HELSEVITENSKAPELIG FORSKNING

Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisin og helsevitenskapleg forskning [MEDGRSAM1] (dette emnet omarbeides og skal gå igjen i 2020)

 

EPIDEMIOLOGI

Epidemiologiske prisipper og metoder [MEDEPIDEM-A] 

 

STATISTIKK

Medisinsk statistikk med Stata [MEDSTATA]

Analyse av longitudinelle data med Stata [MEDSTAT3]

 

KVALITATIV FORSKNINGSMETODE

Livshistorieforskning og kvalitative intervju [MEDSYKVIT]

Kvalitative forskningsmetoder [MEDKVFORSK] Dette emnet er avsluttet ved UiB. Tilsvarende emne er satt opp ved Høgskolen i Molde og vil gå i uke 40: 2, 3, og 4. oktober, samt 20. november 2018. Se mer info om kurset her

Etikk og prioriteringar i global helse [MEDPRI]

Allmennmedisinsk forskningsformidling [MEDFORM]