Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Om forskerskolen

Forskerskolen ble etablert våren 2007 og er lokalisert ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Hovedinnhold

Målgrupper for forskerskolen er kandidater tatt opp i fakultetets doktorgradsprogram med hovedveileder eller biveileder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, samt kandidater som er i en rekrutteringsfase. Forskerlinjestudenter ved det medisinsk-odontologiske fakultet, er også en viktig målgruppe for forskerskolen. Forskerkursene i regi av forskerskolen er åpne for interne og eksterne Ph.d. kandidater og fakultetets forskerlinjestudenter.

Hovedmålet for forskerskolen er å utvikle et stimulerende vitenskapelig miljø for doktorgradskandidater, forskerlinjestudenter og forskere innen samfunnsmedisinske fag.

Delmål                                                      

  • å styrke den vitenskapelige opplæring og utdanning
  • å bidra til å etablere et nettverk av Ph.d. kandidater for utveksling av ideer og kunnskap
  • å styrke samarbeidet mellom forskergruppene
  • å synliggjøre forskningsaktiviteten til Ph.d. kandidatene

 Forskerskolens leder er professor Trond Riise