Hjem
Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II)
Doktorgradskurs

Doktorgradskursene i regi av vertsinstitusjonen UiB

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) tilbyr en rekke doktorgradskurs.

Hovedinnhold

Under finner du en rekke doktorgradskurs som tilbys i regi av forskerskolen WNGER II:

1. Forskningsetikk (1 eller 3 studiepoeng)

2. Evidensbasert praksis og profesjonsutøving - kritiske perspektiv (1 eller 3 studiepoeng)

3. Introduction to Mixed Method Research (1 eller 3 studiepoeng)

4. Academic writing: Writing the synopsis in a doctoral thesis (1 eller 3 studiepoeng)

5. Academic writing: How to write scientific articles within educational research (1 eller 3 studiepoeng)

6. The use of theory within educational research (1 eller 3 studiepoeng)

7. Introduction to literature review on PhD-level (1 eller 3 studiepoeng)

8. Qualitative Case Study (1 eller 3 studiepoeng)

9. Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (1 eller 3 studiepoeng)

10. Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked at Ph.D.-level (1 eller 2 studiepoeng)

11. Introduction to Meta-analysis (1 eller 3 studiepoeng)

12. Qualitative Meta-synthesis (1 eller 3 studiepoeng)

 

Stipendiater blir prioritert som følger når det gjelder deltagelse på doktorgradskursene:

1. prioritet: Ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene og som er medlemmer i WNGERII

2. prioritet: Andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene i WNGER II

3. prioritet: Andre ansatte ved medlemsinstitusjonene i WNGER II

4. prioritet: Ph.d.-kandidater fra andre ph.d.-program i Norge

 

Det er maksimalt 20 deltagere på hvert av disse kursene.