Hjem
Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II)
WNGER II-stab

WNGER II-staben ved UiB

WNGER II-staben ved UiB sørger for den daglige driften av forskerskolen.

Hovedinnhold

WNGER II-staben ved UiB er organisert på følgende måte:

  • Forsker-skoleleder i WNGER II (20%, finansiert av UiB)

  • Forsknings-adminstrativ ansatt i WNGER II (10%, finansiert av UiB)

  • Professor II WNGER II (10%, finansiert av UiB)

  • Professor II  WNGER II (10%, finansiert av UiB)

  • Undervisere i WNGER II fra UiB (10%, finansiert av UiB)

  • Kursutvikling i WNGER II ved UiB (forskerskoleleder/ansatte, IPED/UiB)

  • Forsknings-administativ/ faglig ansatt i WNGER II (20%, finansiert av WNGER II