Hjem
Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II)
Arkiv: II-stillinger

Arkiv: II-stillinger (2021-2023)

Hovedinnhold

To professor II-stillinger

UiB som vertsinstitusjon har nylig prioritert midler til to professor II-stillinger (10% hver) i WNGER II. Under dagens fakultetsstyremøte ved Det psykologiske fakultet, UiB ble det fattet vedtak om at Forsker II Sabine Wollscheid og professor Andreas Lund blir ansatt i disse to professor II-stillingene fra 01.08.2021 - 01.08. 2023. Vi ønsker Sabine og Andreas hjertelig velkommen til WNGER II og ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover.

WNGER II-staben er styrket og flere nye doktorgradskurs i forskerskolen

Forskerskolen WNGER II har utviklet seg mye siden pilotfasen i 2016/2017 og den offisielle oppstarten i 2018. Vertsinstitusjonen UiB har et overordnet ansvar for forskerskolen og har utviklet en kursportefølje på 12 doktorgradskurs spesielt rettet mot forskerskolen WNGER II. I tillegg har etter hvert også partnerinstitusjonene åpnet noen av sine egne doktorgradskurs for WNGER II-stipendiater.  

Så dette gjør at man i 2021 aldri har hatt så mange doktorgradskurs å velge mellom i WNGER II og i tillegg har UiB som vertsinstitusjon også økt staben i WNGER II vesentlig (noe av dette skjer med virkning fra 1. mars 2021 og noe med virkning fra 1. august 2021). Dette medfører at man kan tilby et mer mangfoldig kursprogram, yte bedre forskningsadministrativ støtte, samt at flere ressurspersoner bidrar inn mot kursporteføljen i WNGER II. 

Forskerskolen WNGER II's stab fra 1. mars 2021   

Etter at vår vitenskapelig assistent i WNGER II, Mari Ballidi flyttet tilbake til Hellas i juni 2020 har ikke WNGER II hatt vitenskapelig assistent innen forskningsadministrasjon. Derfor er det nå gledelig å meddele at WNGER II har ansatt Fredrik Mørk Røkenes som førsteamanuensis II (20%), hvor han skal overta de forskningsadministrative oppgavene som Ballidi har hatt (samt også bidra litt som sensor, kursholder og noen forskningsrelaterte oppgaver). I første omgang vil Røkenes være ansatt fra 1. mars 2021 til 31.12.2023. Vi ønsker Fredrik velkommen som medarbeider i WNGER II! Under ser dere en video hvor Røkenes presenterer seg selv: https://youtu.be/d2zRH4-5ki4 

Røkenes vil ha ansvar for å:

  1. holde nettsiden for forskerskolen oppdatert
  2. oppdatere medlemslister i WNGER II
  3. sende ut kursbevis til stipendiater
  4. diverse annen type forskningsadministrasjon
  5. sensur av akademiske paper 
  6. undervise på doktorgradskurs i litterature review
  7. bidra litt til forskningsprosjekt i WNGER II