Hjem
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning
GAMUT forskningprosjekt

Klientens rolle, kompetanse og bidrag i ressursorientert musikkterapi: En kvalitativ studie

Målet med studien er å bidra til mere kunnskap om klienters kompetanse, bruk av ressurser og handlinger i den terapeutiske prosessen.

Hovedinnhold

En ressursorientert tilnærming til musikkterapeutisk praksis har knyttet forståelsen av musikkterapi til empowerment-filosofi og en kontekstuell modell for pyskoterapi som understreker relasjonelle perspektiver såvel som klientens ressurser knyttet til den terapeutiske prosessen. I denne kvalitative undersøkelsen vil nettopp klientenes bidrag i den terapeutiske prosessen bli utforsket.