Hjem
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning
GAMUT FORSKNINGSPROSJEKT

Urolige barn og musikkterapi

Hovedinnhold

Hvem er de urolige barna og hva kan musikkterapi bidra med?

  • I samarbeid med barna selv, foreldre, helsefaglig personale, musikkterapeuter og barnehageansatte vil prosjektet beskrive urolige barn og deres hverdag.
  • Prosjektet har som mål å undersøke og bidra til videreutviklingen av musikkterapeut i barnehagen.

Interdisiplinært phd-prosjekt ved GAMUT/Uni Research Helse

Prosjektet krever interdisiplinært samarbeid og samarbeid mellom foreldre og profesjonelle.

Prosjektet er et phd-prosjekt for Anna Helle-Valle finansiert av Humanistisk fakultetet ved Universitetet i Bergen, samt støttet med driftsmidler fra RKBU Vest i Uni Research Helse.

Det er utviklet i samarbeid mellom tre forskningsgrupper i Uni Research Helse: GAMUT, AFE og RKBU. Prosjektleder er professor Brynjulf Stige. Medveiledere i prosjektet er Per-Einar Binder (RKBU) og Norman Anderssen (AFE).