Hjem
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Nyhetsarkiv for GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?
Ved hjelp av musikk blir flyktninger raskere integrert i Norge. De kan til og med bli popstjerner.
Hvordan tas musikkterapien i bruk ute i kommunene? Hvordan blir musikkterapeuter og deres kunnskap en del av den daglige driften, og hva foregår av aktuelt utviklingsarbeid? Dette blir noen av spørsmålene under POLYFON-konferansen 10. november. For å kunne gi en forsmak, har vi besøkt kommunene Bergen og Øygarden, samt NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.
På Haukeland Universitetssykehus tilbyr Helse Bergen musikkterapi både som behandling og som et tilbud som gjør sykehushverdagen litt bedre for barn og unge. Sykehuset legger også til rette for forskning og praksisplasser.
I Norge er musikkterapi foreløpig lite brukt i palliasjon. Haraldsplass Diakonale Sykehus går foran og tilbyr musikkterapi.
Hva er implikasjoner for forebygging og behandling av rus og psykiske lidelser? Hvordan kan musikkterapi inngå i spesialisthelsetjenestens behandling og i de kommunale tjenestenes fokus på forebygging og oppfølging?