Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse
Tiltakspakke 2

Utviklingsprogram for kvinnelige forskere

GenderAct har som mål å bidra til nettverkbygging og karriereutvikling for unge kvinnelige forskere. Gjennom å kombinere opplærings- og tiltaksperspektivene i prosjektet ønsker vi å utvikle en systemisk tilnærming som alle ansatte kan bruke i egen hverdag.

Hovedinnhold

Nettverksbygging yngre forskere 

Det vil bli etablert et fakultetsinternt nettverk for yngre kvinnelige forskere, som vil inneholde fellessamlinger med faglig innhold og kollegaveiledningsgrupper for utvikling og erfaringsdeling. CV-bygging og søknadsarbeid vil være blant mange naturlige tema, og seniorforskere og forskningskoordinatorer vil være blant bidragsyterne. 

Endelig innhold og omfang av nettverksaktiviteten vil bli utviklet i samarbeid med deltakerne. 

 

Karriereplanlegging og opprykkskvalifisering

Det skal gjennomføres individuell karriereplanlegging for alle postdoktorer, faste/midlertidige forskere og førsteamanuenser. Barrierer som gjelder særskilt for kvinner skal adresseres i medarbeider-samtalene og forsøkes avhjulpet i de individuelle karriereplanene. Behov for meritterende aktiviteter er også en naturlig del av samtalene/planene, og målrettet bruk av likestillingsmidler kan være et av flere viktig verktøy. Samtaleguidene for medarbeidersamtaler og malene for karriereplaner vil bli oppdatert. 

De interne likestillingsmidlene skal i perioden benyttes særskilt inn mot målrettet opprykkskvalifisering for kvinnelige førsteamanuenser og vil inngå som virkemiddel i de individuelle karriereplanene. Tiltaksbehovene vil variere fra person til person, men det skal utarbeides rådgivende retningslinjer for hvordan denne type midler bør benyttes.