Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse
Debattmøte

Rektordebatt om kjønnsbalanse og likestilling

I forbindelse med det kommende rektorvalget inviterer GenderAct ved MN-fakultetet de to rektorteamene til debatt om kjønnsbalanse og likestilling 8. mars. Følg den spennende debatten digitalt!

Rektordebatt om kjønnsbalanse og likestilling

Her kan du se opptaket av debatten den 8.3.2021.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

De to rektorteamene har formidlet sine visjoner i valgplattformene, men hva har de egentlig tenkt å gjøre for at vi skal nå målene? Hvordan skal UiB arbeide systematisk og målrettet for å bedre kjønnsbalansen, og sikre like muligheter for kvinner og menn i akademia?

Filmen Picture a Scientist har skapt stort engasjement og debatt, på BIFF-festivalen og på Day Zero/Bærekraftskonferansen. Denne debatten videreføres nå ved MN-instituttene, og filmen egner seg godt for å skape debatt også i det bredere universitetssamfunnet.

MN-fakultetet har kun 16 % kvinnelige professorer og UiBs laveste samlede kjønnsandel i vitenskapelige stillinger, og har derfor nå satt i gang prosjektet GenderAct med langsiktig mål om å oppnå markant bedre balanse.

Dagens skjevrekrutteringen gjør at vi må tørre å stille de viktige spørsmålene- har egentlig kvinner og menn like muiligheter til å lykkes i akademia og ikke minst, gjør ubalansen noe med kvaliteten i forskningen vår? 

Våre utfordringer har stor relevans også for de øvrige fakultene.

Vertskap i debatten: Forsker Dorothy Jane Dankel og kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg.

PS.

Husk å bruke stemmeretten din i perioden 22.-25. mars 2021!