Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Nyhetsarkiv for GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Strømmer det varmt dypvann inn mot kontinentalsokkelen i Antarktis, der det er aller kaldest? Elin Darelius syntes det virket pussig, og tok et nytt blikk på tidligere måleserier som viser at dette kan stemme.
Kjønn står i veien for både muligheter, finansiering og anerkjennelse i akademia. Det mener tre sentrale MatNat-forskere, som på FN-dagen for kvinner i vitenskap deler sine tanker om hva som må gjøres.
Det nye fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2021-2023.
Vil du utvikle deg som forskningsleder? Ser du verdien av nettverksbygging? Nå tilbyr Matnat-fakultetet to utviklingsprogrammer for kvinnelige forskere, gjennom prosjektet GenderAct, som er støttet fra NFRs Balanseprogram.
Neste uke inviterer Erica Madonna både menn og kvinner til å diskutere om like muligheter i forskningen.
I følge UNESCOs statistikk, er mindre enn 30% av verdens forskere kvinner. UNESCOs internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap, som feires 11. februar, har som mål å fremme kvinner og jenter innen realfag.
Kun to av ti av dei fast vitskaplege tilsette på MN-fakultetet er kvinner. No lanserer fakultetet prosjektet GenderAct med tiltak for å endre på problemet.