Hjem
Institutt for geovitenskap
GeoPartner dag 2017

GeoPartnerdag 2017

Torsdag 16. februar arrangerte GEO sitt årlige GeoPartner seminar. Her er et knippe bilder fra dagen:

Neste
GP dag17
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
1/22
GP dag17
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
2/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
3/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
4/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
5/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
6/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
7/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
8/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
9/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
10/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
11/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
12/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
13/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
14/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
15/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
16/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
17/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
18/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
19/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
20/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
21/22
GeoPartnerdag 2017
Foto/ill.:
Eva Bjørseth
22/22
Tilbake

Hovedinnhold

Årets GEO partner seminar hadde i stor grad samme ramme som tidligere år, med hovedvekt av presentasjoner fra GEOs egen portefølje. Hovedtema i innledningsbolken var geologiske ressurser, og blant de eksterne foredragsholdere var Hanne Wigum som leder Statoils fornybar satsing. Hun innledet med å understreke viktigheten av samarbeidet mellom industri og akademia og fortsatte med å gi oss ulike perspektiver både på driverne i det grønne skifte, den raske nedgangene i kostnads nivå for andre energikilder som sol og vind før hun fokuserte sin presentasjon på Statoils fornybar satsinger som bla.  inkluderer offshore vind og geotermi. Hun understreket også flere ganger viktigheten av overførbar kompetanse knyttet til det grønne skiftet, der Norge har betydelig potensiale til å bruke know-how fra petroleumsindustri- og forskning over til andre energiformer. Tom Heldal, avdelingsdirektør for ressurser og miljø ved NGU fortsatte så med spennende perspektiv om mineralressurser og metaller, spesielt sett i lys av det grønne skifte. GEOs egne Rolf Birger Pedersen og Ingunn H. Thorseth holdt innsiktsfulle foredrag om henholdsvis dypmarine ressurser og miljøkonsekvenser ved utvinning av disse samt miljøkonsekvenser ved deponi i sjø. Et av hovedbudskapene fra begge disse var behovet for mer forskning som grunnlag for bedre beslutningsgrunnlag og politikkutforming bl.a. for å sikre tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag både om ressursgrunnlaget, innvirkningen på, og effekten av, arts- og geomangfold og konsekvensene for miljøet.

Etter en sesjon om nye prosjekter ved GEO var «årets unge talenter»-sesjon GEOS fire Bergens forskningsstiftelse (BFS) kandidater som på ulike vis gav oss innsiktsfulle foredrag om sine BFS prosjekter (for mer om BFS se http://bfstiftelse.no/). Alle fire er knyttet til fremragende sentre GEO er med i; to tilhører KGJ senteret for Dypmarin Forskning (Hannisdal og Leth Jørgensen) og to er tilsluttet Bjerknessenteret for klimaforskning (Born og Meckler).

Nytt av året var en sesjon med presentasjoner av tre fantastiske formidlingsprosjekt der GEO har nedlagt en betydelig innsats: GRIND (http://grind.no/), Folgefonnsenteret som offisielt åpner 2 mai i år (se bl.a https://www.uib.no/matnat/102570/slik-blir-det-nye-folgefonnsenteret) og Turspor (se https://www.ut.no/turspor). Flere av deltakerne responderte veldig positivt på dette og vi håper det bidrar til betydelig mer bruk av disse fantastiske kunnskaps ressursene.