Hjem

Institutt for geovitenskap

Disputas - Christian Kehl

Christian Kehl disputerer 6. oktober 2017 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen “Visual Techniques for Geological Fieldwork Using Mobile Devices”.

MSc. Christian Kehl disputerer for ph.d.-graden:

Avhandlingens tittel:

”Visual Techniques for Geological Fieldwork using Mobile Devices”

Opponent: Forsker, ph.d. Andrea BistacchiUniversità degli Studi Di Milano-Bicocca, Italia

Opponent: Førsteamanuensis, dr. Roderik LindenberghTechnische Universiteit Delft, Nederland

Øvrig medlem i komiteen: Førsteamanuensis, ph.d. Isabelle LecomteInstitutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen: Professor William Helland- Hansen, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!