Hjem
Institutt for geovitenskap

Undervisning

Institutt for geovitenskap (GEO) tilbyr undervisning innen flere fagfelt og studieløpene kan variere fra 2 til 8 år.

Bachelornivå

Institutt for geovitenskap tilbyr emner innen flere fagfelt. De fleste emnene har et omfang på 10 studiepoeng. Noen av emnene er kombinert med tokt- og eller feltarbeid, mens andre med laboratoriearbeid. Bachelorstudiet i geovitenskap gir en helhetlig innføring i geologiske prosesser som foregår på jorden, fra jordens fødsel og frem til prosesser som former landskapet vårt i dag. Du kan videre velge å fordype deg i de mange studieretningene vi tilbyr, fra geofysikk til kvartærgeologi og paleoklima.

Bachelorprogrammet i geovitenskap inneholder 90 studiepoeng ( 1 1/2 års studium) spesialisering innen geovitenskap. De resterende 90 studiepoengene inkluderer obligatoriske og sterkt anbefalte emner i matematikk og kjemi. Programmet har i tillegg valgfrie emner. 

Masternivå

Fra høst 2018 vil det ikke lenger være studieretninger i masterprogrammet i geovitenskap. Det er likevel definert fire forskningsområder man kan avlegge en mastergrad innen. Disse områdene er: 

  • Kvartære geosystemer
  • Geodynamikk
  • Basseng- og reservoarstudier
  • Geobiologi og geokjemi 

Ved å ta en mastergrad ved Institutt for geovitenskap vil du allerede første semester i graden få tildelt et definert forskningsprosjekt som du skal fokusere på i din grad. Det er derfor ingen obligatoriske emner som må avlegges innenfor graden, men anbefalte emner listes opp med hensyn til prosjektets formål. 

Allerede student ved GEO?