Hjem
Institutt for geovitenskap
LabELISA

XRF-laboratoriet

XRF laboratoriet (røntgenfluorescens) er plassert på Institutt for Biologi.

Hovedinnhold

S4 PIONEER X-ray Spectrometeret, fra Bruker, er hovedsakelig brukt til hovedelementanalyse. Denne analysemetoden bestemmer den kjemiske sammensetningen til en prøve, og er basert på prinsippet om at alle grunnstoff har en karakteristisk fluorescerende stråling som sendes ut når en prøve blir utsatt for røntgenstråler. Selve spektrometeret er utstyrt med krystaller (LIF (200), LIF (220), PET, OVO-55), en fin og en grov kollimator, en flow counter og en scintillasjonsdetektor. Prøveprepareringen for hovedelementene inkluderer pulverisering og glødetap (på 1000 °C). Pulveret blandes med litiumtetraborat og glasstabletter smeltes i et Claisse-Fluxy instrument.