Hjem

Institutt for geovitenskap

Prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden - Caroline Clotten - Evidence of, and mechanisms for, the intensification of Northern Hemisphere glaciation since the Pliocene

Ph.d.-kandidat Caroline Clotten vil holde følgende prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden:

Komité: Professor Ulysses Ninnemann, GEO Forsker, Dr. Andreas Born, GEO Forsker, Dr. Anna Newle Meckler, GEO

Adgang for interesserte tilhørere.

VELKOMMEN!