Hjem

Institutt for geovitenskap

Nasjonal infrastruktur GEO

To av institutt for geovitenskap (GEO) sine laboratorier har status som nasjonal infrastruktur. Earthlab og Farlab. GEO er vertsinstitutt for Normar, den nasjonale ROV farkosten Ægir 6000. Instituttet er også vertsinstitutt for den nasjonale European Plate Observing System Norway (EPOS-N)