Hjem
Institutt for geovitenskap
Sensorveiledning

Kriterier ved vurdering av masteroppgaver ved Institutt for geovitenskap

Du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitenskap - GRATULERER! PÅ denne siden kan du finne informasjon om hva som skal skje nå, og hvordan du oppnår tittelen Master of Science.

Masterseremoni
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Etter at du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitenskap, skal du presentere funnene fra oppgaven din i en offentlig presentasjon ved Instituttet. Etter presentasjonen følger en muntlig eksamen med din eksamenskommisjon, bestående av én intern og én ekstern sensor. Veilederen din kan også være med under eksamen. Vedlagt er sensorveiledningen som beskriver hvordan masteroppgaven din blir vurdert av sensorkommisjonen, hvilke punkter de vurderer, og hva som blir forventet av deg som student. 

 

Sensorveiledningen finner du her