Hjem

Institutt for geovitenskap

Masterpresentasjon

Martin Kyrkjebø Johansen presenterer oppgaven sin med tittel: A Modelling Workflow for Seismic Characterization of Paleokarst Reservoirs

Martin Kyrkjebø Johansen  presenterer masteroppgaven sin med tittelen: A Modelling Workflow for Seismic Characterization of Paleokarst Reservoirs

Hovedveileder:
1. aman Isabelle Lecomte

Medveiledere:
Dr. Jan Tveranger, Uni Research CIPR/UiB;
Dr. Åsmund Drottning, Rock Physics Technology AS

Sensorkomité:
Professor Leif-J. Gelius, Institutt for geofag, UiO
Professor Tor Arne Johansen, GEO, UiB