Hjem

Institutt for geovitenskap

Masterpresentasjon

Thomas Jarle Grimstad presenterer oppgaven sin med tittelen: Modelling illumination and resolution effects in seismic with a 2(3)D convolution method

Thomas Jarle Grimstad presenterer oppgaven sin med tittelen: Modelling illumination and resolution effects in seismic with a 2(3)D convolution method

Hovedveileder:
1. aman Isabelle Lecomte

Medveiledere:
Dr. Bent Ole Ruud (GEO, UiB);
Dr. Tina Kaschwich (NORSAR)

Sensorkomité:
Dr. Michael Heeremans, Institutt for geofag, UiO
Professor Stephane Rondenay, GEO, UiB