Hjem

Institutt for geovitenskap

Masterpresentasjon

Hedda Sofie Gjerdingen presenterer oppgaven sin med tittelen: TBA

Hedda Sofie Gjerdingen presenterer oppgaven sin med tittelen: TBA

Hovedveileder:
Professor Haflidi Haflidason

Medveiledere:
Dr. Christian Haug Eide,
Senioringeniør Eivind Støren

Sensorkomité:
Odd Are Jensen, NVE
Professor Atle Nesje