Hjem

Institutt for geovitenskap

Prøveforelesning over oppgitt emne

Hallgeir Sirevaag: Data constraints and contrasting hypotheses on the evolution of topography and morphology in Norway: Passive Margin Uplift and Peneplanation or Not

KUNNGJØRING

Institutt for geovitenskap
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen

Ph.d.-kandidat Hallgeir Sirevaag holder prøveforelesning over følgende oppgitte emne for ph.d.-graden:

Tittel: Data constraints and contrasting hypotheses on the evolution of topography and morphology in Norway: Passive Margin Uplift and Peneplanation or Not


Tid:        Mandag 11. februar 2019, kl. 14.15
Sted:     Kvart-sitten, Realfagbygget

Komité:
Professor Ritske Huismans, Institutt for geovitenskap (leder) 
Førsteamanuensis Henriette Linge, Institutt for geovitenskap                               
Postdoktor Eric Salomon, Institutt for geovitenskap


Adgang for interesserte tilhørere. 

VELKOMMEN!