Hjem

Institutt for geovitenskap

Institutt valg

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Institutt for geovitenskap våren 2019

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2019-31.07.2020

valgbilde
Foto:
Colourbox

Valget starter 20. mai – 24. mai og du kan da avgi din stemme under:

STEM HER 
Disse kandidatene stiller til valg til GEOs instituttråd for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020:

Kandidater for Gr. B til instituttrådet 2019

Anna Hauge Braaten
Casey William Nixon
Håvard Hallås Stubseid
Alle tre er foreslått av instituttets nominasjonskomite

 

Kandidater for Gr. D til instituttrådet 2019

Ingvild Aarrestad
Geir Clement Wågen
Vebjørn Selstad
Alle tre er foreslått av instituttets nominasjonskomite

 

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2019

Det skal velges representanter til følgende grupper:
Grupper B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Gruppe D: Studentene, det skal velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Forslagsfrist: 28. mars kl. 12:00

Valgperiode:Valget begynner kl 09:00 den 20. mai og avsluttes kl. 12:00 den 24. mai 2019.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 28. mars 2019.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til andrea.grimnes@uib.no og gry.parker@uib.no, eller sendes til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Instituttrådet er det eneste valgte rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

Medlemmer instituttråd Perioden 2017-2019

Gruppe A: Ingunn H. Thorseth (leder), Stéphane Rondenay, Ulysses Silas Ninnemann, Henriette Linge, Jostein Bakke, Mathilde B. Sørensen, Isabelle Lecomte
Gruppe B:    Eirik Vinje Galaasen
Gruppe C:    Trine Lise Stjerholm, Irene Heggstad
Gruppe D:    Geir Clement Wågen, Ingvild Aarrestad

Verneombud (med møterett):    Siv Hjorth Dundas (vara: Eivind Støren)
Sekretær:    Administrasjonssjef Andrea Grimnes

Vara til instituttråd:
For leder: Ritske Huismans
Gruppe A:    Haflidi Haflidason, Morten Jakobsen, Eoghan Reeves, William Helland-Hansen, Ritske Huismans, Einar Iversen, Rolf Mjelde, John Inge Svendsen
Gruppe B:    Bengt Carl Adam Joachim Regnéll, Casey Nixon, Tor Einar Møller
Gruppe C:    Hildegunn Almelid, Berit Marie Storheim, Stig Monsen
Gruppe D:    Synne Skaara, Vebjørn Selstad

Valgstyret MN-fak. våren 2019

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi. Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Lea Svendsen, postdoktor, Geofysisk institutt

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk. Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Ida Landmark Fjermestad, masterstudent, Kjemisk institutt