Hjem

Institutt for geovitenskap

Ny Doktorgrad

Havbunnsprekk kan få konsekvenser for karbondioksidlagring

Karin Landschulze disputerer fredag, 31.05.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Geophysical investigation of the Hugin Fracture, a soft-sediment seafloor fracture on the Utsira High, North Sea – Implications for subsurface fluid migration".

Portrett av Karin Landschulze
Foto:
Egill J. Danielsen, NLA Høgskolen


MSc. Karin Landschulze disputerer for ph.d.-graden:
 
Tid:        Fredag 31. mai 2019, kl. 10.15
Sted:     Auditorium 5, Realfagbygget 
 
Avhandlingens tittel:
Geophysical investigation of the Hugin Fracture, a soft-sediment seafloor fracture on the Utsira High, North Sea
 
 
Opponent: 
Professor, ph.d. Karin Andreassen
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Tromsø 

Opponent: 
Førsteamanuensis, ph.d. Suzanne Hangx
High Pressure and Temperature Laboratory, Department of Earth Sciences, Universitetet i Utrecht, Nederland
 
Øvrig medlem i komiteen:
Professor, ph.d. Berit Oline Hjelstuen
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen        
                    
Leder av disputasen: 
Forsker Steffen Leth Jørgensen
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen 
  

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!