Hjem

Institutt for geovitenskap

Ny Doktorgrad

”Hydrography in the Nordic Seas during Dansgaard-Oeschger events 8-5”

Evangeline Sessford disputerer fredag, 14.06.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Hydrography in the Nordic Seas during Dansgaard-Oeschger events 8-5”

Profil bilde av Evangeline Sessford
Foto:
Vidar Nyhammer

DISPUTAS

MSc. Evangeline Sessford disputerer for ph.d.-graden:

Tid: Fredag 14. juni 2019, kl. 10.15
Sted: Auditorium 5, Realfagbygget

Avhandlingens tittel:

Hydrography in the Nordic Seas during Dansgaard-Oeschger events 8-5”

Opponent: 
    Professor, ph.d. Mary Elliot
Paleoclimats Paleoenvironnements Bioindicateurs, LPG
Université de Nantes, Frankrike

Opponent: 
Forsker, ph.d. Jeroen Groeneveld
MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Universität Bremen, Tyskland
                
Øvrig medlem i komiteen:
    Professor, ph.d. Haflidi Haflidason
    Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
        
Leder av disputasen:
Førsteamanuensis Helga «Kikki» Flesche Kleiven
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!