Hjem

Institutt for geovitenskap

Midtveispresentasjon

Ph.D. kandidat Sunniva Rutledal avholder midtveispresentasjon av sitt Ph.D.-prosjekt: Last Glacial tephra deposits in the North Atlantic

Ph.D.-kandidat Sunniva Rutledal vil presentere prosjektet:

Last Glacial tephra deposits in the North Atlantic

Veiledningskomité:

Professor Eystein Jansen, NORCE/Institutt for geovitenskap
Forsker Sarah Miche Patricia Berben, Bjerknessenteret for klimaforskning/Institutt for geovitenskap
Forskningsdirektør Trond Martin Dokken, NORCE

Komité for midtveisevaluering:

Professor Berit Oline Hjelstuen , Institutt for geovitenskap (leder)
Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal, Institutt for geovitenskap
Forsker Jo Brendryen , Institutt for geovitenskap

Presentasjonen er åpen for alle. 

Velkommen!