Hjem
Institutt for geovitenskap
Midtveispresentasjon

Ph.D. kandidat Tobias Zolles: Constraining the stability of the Greenland ice sheet by using ice core data and a novel surface mass balance model

Ph.d.-kandidat Tobias Zolles avholder midtveispresentasjon av sitt ph.d.- prosjekt.

Constraining the stability of the Greenland ice sheet by using ice core data and a novel surface mass balance model

 

Veiledningskomité:

Forsker Andreas Born, Institutt for geovitenskap, UiB

Forsker II Petra Langebroek, NORCE

 

Komité for midtveisevaluering:

Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, UiB (leder)

Professor John-Inge Svendsen, Institutt for geovitenskap, UiB

Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Velkommen!