Hjem
Institutt for geovitenskap
Midtveispresentasjon

Alxios Theofilopoulos: Modelling the isochronal layering of the Greenland Ice Sheet

Ph.d.-kandidat Alexios Theofilopoulos avholder midtveispresentasjon av sitt ph.d.- prosjekt:

 

Modelling the isochronal layering of the Greenland Ice Sheet

 

Veiledningskomité:

Forsker Andreas Born, Institutt for geovitenskap, UiB

Professor Lev Tarasov, Memorial University of Newfoundland

 

Komité for midtveisevaluering:

Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, UiB (leder)

Professor Kerim Hestnes Nisancioglu, Institutt for geovitenskap, UiB

Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Velkommen!