Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentation

GEO masterpresentasjon av Torbjørn Aamelfot: "Sedimentology of the Battfjellet Formation, Liljevalchfjellet, Svalbard"

Torbjørn Aamelfot presenterer prosjektet:

"Sedimentology of the Battfjellet Formation, Liljevalchfjellet, Svalbard"

Veiledere:

Professor William Helland-Hansen, Institutt for geovitenskap, UiB 
MSc. Angel Arantegui, University of Manchester

Sensorkomite:

Førsteamenuensis Sten-Andreas Grundvåg, Institutt for geovitenskap, UiT
Førsteamanuensis Tor Oftedal Sømme, Equinor/Institutt for geovitenskap, UiB

 

Presentasjonen er åpen for alle!
Velkommen!