Hjem
Institutt for geovitenskap
Etterutdanningsarrangement

Faglig-pedagogisk dag

Faglig-pedagogisk dag er UiBs største etterutdanningsarrangement for lærere.
Fagmiljøer fra alle fakulteter og institutter inviteres til å melde inn forelesninger, seminar, workshops og andre faglige bidrag som profilerer aktuell forskning ved UiB. Målgruppen er lærere, primært på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Bidrag? Se informasjon her.

Mer informasjon kommer