Hjem
Institutt for geovitenskap
Geofaredagen 2019

Geologiske farer - heftige tema på konferanse

GEOFAREDAGEN samler dagens og fremtidens geoforskere; studenter, undervisere og folk som arbeider med risikoer forbundet med naturlige og geologiske prosesser.

Flom, ødelagt vei
Foto/ill.:
Christian Haug Eide

Hovedinnhold

Både naturlige prosesser, menneskelig aktivitet og klimaendringer kan skape større risiko for jordskjelv, flom, skred i berggrunn og snø, storm og vulkanutbrudd. Kunnskap om disse prosessene er avgjørende for redusere risiko og forebygge skader fra geofarene.

Geofaredagen arrangeres som nasjonal konferanse i Universitetsaulaen 31. oktober med ekskursjon 1. november til Fusa, Hardanger, Odda og Voss.

Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Her presenteres forskning og utvikling innen geofare i Norge og internasjonalt med en rekke foredragsholdere fra NVE, NORCE, DSB, UiT, UiO, UiB og UNIS og som bl.a. skal fortelle om:

-Veslemannen
-Preikestolen
-skred i Troms
-snøskred
-vulkanisme på Jan Mayen
-flom og klimaendringer

I tillegg blir det anledning til å studere og diskutere postere forberedt av ulike bidragsytere - også av UiB studenter fra GEOV217.

Flom og skred vil være tema for ekskursjonen som vil gjennomføres gjennom Fusa, Hardanger and Voss hvor det har vært slike hendelser de siste årene.

Målgruppen for Geofaredagen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet – neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofare.  Geofaredagen er også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre som jobber med geofarer.

Studenter studerer ras
Foto/ill.:
Mathilde Sørensen