Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputas

SIlje Smith-Johnsen: Dynamics of the Northeast Greenland Ice Stream: the role of geothermal heat and subglacial hydrology

Avhandlingens tittel:
Dynamics of the Northeast Greenland Ice Stream: the role of geothermal heat and subglacial hydrology”

Opponent:
Professor, Dr. rer. nat. Ralf Greve
Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, Japan

Opponent:
Førsteamanuensis, Dr. rer. nat. Irina Rogozhina
Institutt for geografi, NTNU

Øvrig medlem i komiteen:
Professor, Dr. scient. Atle Nesje
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen               

Leder av disputasen:
Professor Tore Furevik
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Se også pressemeldingen: https://www.uib.no/nye-doktorgrader/131256/jordvarme-gir-raske-isbevegelser

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!