Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon

Masterpresentasjon Thea Sørstrand : Tracing the Sveconorwegian orogen into the W Norway Caledonides using U-Pb zircon geochronology and structural investigations

Thea Sørstrand vil presentere prosjektet:

" Tracing the Sveconorwegian orogen into the W Norway Caledonides using U-Pb zircon geochronology and structural investigations "

Veiledere:

Professor Joachim Jacobs, Institutt for geovitenskap, UiB
Professor Haakon Fossen, Institutt for geovitenskap, UiB
Msc Johannes Wiest, Institutt for geovitenskap

Sensorkomite:

Dr. Hege Fonneland, Equinor
Professor Harald Walderhaug, Institutt for geoitenskap,  UiB
Presentasjonen er åpen for alle interesserte.