Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon

Masterpresentasjon Thale Damm-Johnsen : Centennial variability in southeast pacific hydrography and its link to the bipolar seesaw and ice sheet dynamic

Thale Damm-Johnsen vil presentere prosjektet:

" Centennial variability in southeast pacific hydrography and its link to the bipolar seesaw and ice sheet dynamic "

Veiledere:

Førsteamenuensis Kikki Flesche Kleiven, Institutt for geovitenskap, UiB
Dr. Nil Irvali, Institutt for geovitenskap, UiB
Professor Ulysses Ninnemann, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:

Dr. Wim Lekens, Geoprovider AS og Suncor Energy
Professor Haflidi Haflidason, Institutt for geovitenskap, UiB