Hjem
Institutt for geovitenskap
Midtveispresentasjon

Midtveispresentasjon v/Anders Bjerga: Formation and uplift of oceanic core complexes in the Norwegian-Greenland Sea

Ph.d.-kandidat Anders Bjerga avholder midtveispresentasjon av sitt ph.d.- prosjekt.

Tittel:
Formation and uplift of oceanic core complexes in the Norwegian-Greenland Sea

Veiledningskomité:
Professor Rolf-Birger Pedersen, Institutt for geovitenskap, UiB
Førsteamanuensis Cédric Hamelin, Institutt for geovitenskap, UiB

Komité for midtveisevaluering:
Forsker Steffen Leth Jørgensen, Institutt for geovitenskap, UiB (leder)
Førsteamanuensis Eoghan Reeves, Institutt for geovitenskap, UiB
Professor Ritske Huismans, Institutt for geovitenskap, UiB

Velkommen!