Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputas

Thomas Leutert disputerer for ph.d.-graden med tittelen: ”Clumped isotope thermometry as a new tool for reconstructing Miocene climate change”

DISPUTAS

MSc. Thomas Jan Leutert disputerer for ph.d.-graden:

Tid: Mandag 27. januar 2020, kl. 10:15 
Sted: Auditorium 4, Realfagbygget, Allègt. 41

Avhandlingens tittel:

”Clumped isotope thermometry as a new tool for reconstructing Miocene climate change”

Opponent
    Førsteamanuensis, ph.d. Helen Coxall
Department of Geological Sciences, Stockholm University, Sverige

Opponent: 
Professor, ph.d. Ethan Grossman 
Department of Geology and Geophysics, Texas A&M University, USA
                
Øvrig medlem i komiteen:
    Professor, ph.d. Ulysses Ninnemann
    Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
        
Leder av disputasen:
Førsteamanuensis Desiree Roerdink
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen


Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!