Hjem
Institutt for geovitenskap
Prøveforelesning

Carl Regnéll holder prøveforelesning over oppgitt emne 24.1 kl 13.15 i Aud. 5

Carl Regnéll holder prøveforelesning over oppgitt emne: Discuss causes and consequences of the observed climate variability in northern Europe and in the North Atlantic region during the time interval 15,000 – 10,000 cal. yr BP

 

Ph.d.-kandidat Carl Regnéll holder prøveforelesning over følgende oppgitte emne for ph.d.-graden:

Discuss causes and consequences of the observed climate variability in northern Europe and in the North Atlantic region during the time interval 15,000 – 10,000 cal. yr BP

Tid:        Fredag 24. januar 2020, kl. 13.15
Sted:     Auditorium 5, Realfagbygget

Komité:
Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap (leder for komiteen)
Professor Stein-Erik Lauritzen, Institutt for geovitenskap  
Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal, Institutt for geovitenskap

Adgang for interesserte tilhørere.