Hjem
Institutt for geovitenskap
jobb som geolog og geofysiker

Hvor jobber geologer og geofysikere?

Geofag brukes overalt i samfunnet rundt oss. Geologer og geofysikere er ettertraktet på arbeidsmarkedet

Poster med mulige jobber du kan ha
Fremtidens jobber
Foto/ill.:
The Geological Society

Hovedinnhold

Geofag brukes overalt i samfunnet rundt oss. Geologer og geofysikere er ettertraktet på arbeidsmarkedet og jobber blant annet med:

  • bygging av veier, tunneler og annen infrastruktur

  • kartlegging og forebygging av geofarer og naturkatastrofer som ras, flom, jordskjelv og vulkanutbrudd
  • klimaendringer og global oppvarming
  • utvinning av mineraler og metaller som brukes i alt fra elektronikk, mobiltelefoner, datamaskiner, lyspærer, sminke, tannkrem, biler, skip, fiberoptiske kabler og mye mer
  • undervisning i grunnskolen, på videregående skoler og på universiteter og høyskoler
  • kartlegging og utvinning av energiressurser, som olje og gass, jordvarme, geologisk lagring av CO2, hydrogen, naturgass, og å utvikle nye, fornybare energiformer for fremtiden
  • utforskning og forvaltning av kystområder, kontinentalsokkelen og dyphavet
  • karlegging og utnyttelse av grunnvannsressurser, og drikkevann til samfunn og byer over hele jorda