Hjem
Institutt for geovitenskap
Prøveforelesning

Prøveforelesning ved Steffen Leth Jørgensen

Invitasjon til prøveforelesning - I forbindelse med utlyst stilling som førsteamanuensis i geomikrobiologi ved Institutt for geovitenskap, vil det bli holdt prøveforelesning digitalt torsdag 11.03.2021 kl. 12:15-13:00 via Zoom.

Hovedinnhold

Invitasjon til prøveforelesning
I forbindelse med utlyst stilling som førsteamanuensis i geomikrobiologi ved Institutt for geovitenskap, vil det bli holdt prøveforelesning digitalt torsdag 11.03.2021 kl. 12:15-13:00 via Zoom.

Kandidaten er: Steffen Leth Jørgensen

Oppgitt tema for prøveforelesningen er:
 
“In the trial lecture, which will be followed by an interview, we would like you to give a summary of your research, present it in a broader context and give a presentation of your future research plans if you are offered the position. We would also like you to show how you fit into the department's profile and strategy, and how you would further develop geomicrobiology within the department. Also, we would like your thoughts about teaching and how to integrate geomicrobiology in our curriculum.”
 
Intervjugruppen består av:
Førstemanuensis Kikki Kleiven, Institutt for geovitenskap
Professor Haflidi Haflidason, Institutt for geovitenskap

Presentasjonen foregår digitalt på zoom - lenke til møtet fås ved henvendelse til Stjernholm@uib.no
 
Alle er hjertelig velkommen til å delta.