Hjem
Institutt for geovitenskap
Kandidat for GEO valg

Irene Heggstad

Hovedinnhold

Mitt navn er Irene Heggstad, og jeg har vært ansatt som tekniker ved instituttets ELMIlab siden 1992. 

Daglig samtaler jeg med studenter og ansatte, og blir på den måten informert og oppdatert på mye av det som rører seg ved instituttet vårt.

Som representant for Gruppe C i instituttrådet vil jeg gjøre bruk av mine erfaringer spesielt for å fremme de tekniske og administratives ønsker og behov. Jeg vil lytte til alle representanter, og arbeide for at vi blir sett, hørt og respektert - noe som vil være til gavn for hele instituttet.

Vennlig hilsen Irene