Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Anne-Sofie Lea Ertesvåg

Anne-Sofie Lea Ertesvåg presenterer fredag 11. juni 2021 sitt masterprosjekt

Hovedinnhold

KUNNGJØRING Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap i juni

11. juni får vi masterpresentasjon fra Anne-Sofie Lea Ertesvåg som nylig har levert sin masteroppgave i geovitenskap.

Anne-Sofie vil presentere prosjektet:

"Rekonstruksjon av deglasiasjonsforløpet og havnivåendringar i Valldal, Fjord kommune, Møre og Romsdal, ved bruk av 10Be-eksponeringsdatering og GIS-analysar»

 

Veiledere:

Førsteamanuensis Henriette Linge, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)

Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Sensorkomite:

Dr. Lena Rubensdotter, NGU

Professor John Inge Svendsen, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Dato for presentasjon: 11.06.2021 kl. 10:15

Presentasjonen foregår digitalt på zoom - lenke til møtet fås ved henvendelse til studieveileder@geo.uib.no

 

Velkommen!