Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Simon Lefevere

Simon Lefevere presenterer tirsdag 21. september 2021 sitt masterprosjekt

Hovedinnhold

KUNNGJØRING Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap i august

21. september får vi masterpresentasjon fra Simon Lefevere som nylig har levert sin masteroppgave.

Simon vil presentere prosjektet:
« Natural Variability of the Atlantic Water inflow to the Arctic»

Veiledere:

Professor Ulysses Ninnemann, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Professor Matthias Forwick, Institutt for geovitenskap, UiT
Førsteamanuensis Kikki Kleiven, Institutt for geovitenskap, UiB
Dr. Nil Irvali, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:

Dr. Katrine Husum, Norsk Polar Institutt
Professor Eystein Jansen, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Dato for presentasjon: 21.09.2021 kl. 10:15, zoom
Presentasjonen foregår digitalt på zoom - lenke til møtet fås ved henvendelse til studieveileder@geo.uib.no

 

Velkommen!