Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Anders Østigård

Anders Østigård presenterer fredag 24. september 2021 sitt masterprosjekt

Hovedinnhold

KUNNGJØRING Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap i august

24. september får vi masterpresentasjon fra Anders Østigård som nylig har levert sin masteroppgave.

Anders vil presentere prosjektet:
«Fjordsedimenter som arkiv for skredhendelser i Vestlandske fjordstrøk - Aurlandsfjorden»

Veiledere:

Førsteamanuensis Christian H. Eide, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Professor Haflidi Haflidason, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:

Førsteamanuensis Matthias Paetzel, HVL Sogndal
Dr. Jo Brendryen, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Dato for presentasjon: 24.09.2021 kl. 10:15, zoom
Presentasjonen foregår digitalt på zoom - lenke til møtet fås ved henvendelse til studieveileder@geo.uib.no

 

Velkommen!