Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Matz Sagebakken Slotnes

Matz Sagebakken Slotnes presenterer tirsdag 28. september 2021 sitt masterprosjekt

Hovedinnhold

KUNNGJØRING Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap i september

28. september får vi masterpresentasjon fra Matz Slotnes som nylig har levert sin masteroppgave.

Matz vil presentere prosjektet:
«Fjordsedimenter som arkiv for skredhendelser i Vestlandske fjordstrøk - Aurlandsfjorden»

Veiledere: 
Professor Rolf Birger Pedersen, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Førsteamanuensis Sabina Palinkas, Institutt for geovitenskap, UiT
MSc. Håvard Stubseid, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:
Dr. Hege Fonneland, Equinor
Førsteamanuensis Christian H. Eide, Institutt for geovitenskap, UiB
 

Dato for presentasjon: 28.09.2021 kl. 11:15, Lunsjrommet i 4, etg, Dyphavssenteret Realfagbygget

 

Velkommen!