Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Edvard Bering

Edvard Henry Bering presenterer fredag 24. september 2021 sitt masterprosjekt i lektorprogrammet i geofag

Hovedinnhold

KUNNGJØRING Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap i september

24. september får vi masterpresentasjon fra Edvard Henry Bering som nylig har levert sin masteroppgave i lektorprogrammet i geofag.

Edvard vil presentere prosjektet:
«En kvalitativ studie av flomsignal i Opo-vassdraget, Vestland fylke»

Veiledere:

Professor Jostein Bakke, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Førsteamanuensis Kikki Kleiven, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:

Førsteamanuensis Torgeir Røthe, HVL Sogndal
Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, UiB

Dato for presentasjon: 24.09.2021 kl. 10:15, zoom

 

Velkommen!