Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Halfdan Arstein

Halfdan Arstein presenterer torsdag 21. januar 2022 sitt masterprosjekt i geovitenskap

Hovedinnhold

KUNNGJØRING Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap i januar

21. januar får vi masterpresentasjon fra Halfdan Arstein som nylig har levert sin masteroppgave i geovitenskap.

Halfdan vil presentere prosjektet:
«Deciphering the metamorphic framework of ophiolite alteration and devolatilization at Linnajarvi, N-Norway»

Veiledere: 
Førsteamanuensis Andreas Beinlich, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Professor Rolf Birger Pedersen, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:
Førsteamanuensis Kristina Dunkel, Institutt for geofag, UiO 
Førsteamanuensis Desiree Roerdink, Institutt for geovitenskap, UiB
 

Dato for presentasjon: 21.01.2022 kl. 09:15 - zoom

Lenke fås ved henvendelse til instituttet (post@geo.uib.no). 

velkommen!