Hjem
Institutt for geovitenskap
Artikkel i Science Advances

Ny artikkel i Science Advances

Denne uken publiserte tidligere GEO PhD-student og PostDoc, Dr. Zhiyuan ('Keny') Ge (nå ved China University of Petroleum i Beijing), sammen med GEO-medforfatterne Nemec og Gawthorpe en artikkel i Science Advances.

Hovedinnhold

Denne uken publiserte tidligere GEO PhD-student og PostDoc, Dr. Zhiyuan ('Keny') Ge (nå ved China University of Petroleum i Beijing), sammen med GEO-medforfatterne Nemec og Gawthorpe en artikkel i Science Advances. Gratulerer!

ARtikkelen er basert på numeriske simuleringer av turbiditetsstrømmer koblet mot observasjoner fra naturlige turbidittavsetninger. Artikkelen belyser hvordan en turbiditt faktisk avsettes, og fremhever rollen til mange korte episoder med ikke-avsetning, noe som står i kontrast til etablerte modeller som tilsier mer kontinuerlig avsetning av sedimenter.

Du finner artikkelen her: 

Ge, Z., Nemec, W., Vellinga, A.J. & Gawthorpe, R.L. (2022). Hvordan avsettes egentlig en turbiditt? Science Advances, 8 (3), DOI: 10.1126/sciadv.abl9124. Artikkelen kan sees online: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl9124 eller som pdf here.

Keny har fortsatt utstrakt samarbeid med forskere på GEO, og vi ser frem til flere spennende artikler osm kommer ut av dette samarbeidet.