Hjem
Institutt for geovitenskap
Arrangement

Info møte for GEO

Hovedinnhold


Infomøte (Likeverd, mangfold og inkludering), Markere runde dager og besøk av MNFA dekan Gunn Mangerud (Strategi)