Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputas

Disputas - Karita Anneli Kajanto

Karita Kajanto
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Karita Anneli Kajanto disputerer for doktorgraden med avhandlingen "The impact of ice-ocean interaction on glacier stability". 

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Ginny Catania ved Jackson School of Geosciences, University of Texas, USA
  • Professor Stewart Jamieson ved Department of Geography, Durham University, Storbritannia
  • Førsteamanuensis Ann Victoria Rowan ved Institutt for geovitenskap, UiB (internt medlem av komiteen)

Disputasen vil bli ledet av førsteamanuensis Andreas Born, Institutt for geovitenskap, UiB