Hjem
Institutt for geovitenskap
Valg til GEO instituttråd

Valg av kandidater til Instituttrådet (gruppe B og D) 2024 - 2025

Instituttrådet møtes en til to ganger i semesteret, og er et rådgivende organ for instituttledelsen. I år er det valg på gruppe B og gruppe D til GEO's instituttråd. De velges for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025

Valg urne med hånd som legger valgkort i urnen
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Frist for å fremme forslag er den 5. mars 2024 kl 12:00

Valgperioden er 22. - 24. mai 2024. Valget beynner 22. mai kl. 09:00 og avsluttes 24. mai kl. 12:00.

Nominasjon av kandidater: tidsfrist 05. mars 2024

 

Gruppe B: Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
Vi trenger 1 medlem og 2 varamedlemmer.

Group D: Studenter
Vi trenger 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttsråd:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 05. mars 2024.

Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no med kopi til TrineLise.Stjernholm@uib.no

Instituttrådets nåværende sammensetning

Du finner informasjon om GEO's instituttråd her.

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling, dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling
  • eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.